Populaire tags:

Matteüspassie voor iedereen

14 februari 2010 om 16:49

Zaterdagmiddag 27 februari, 6 en 13 maart kunt u in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland koralen uit de Matthäus Passion van J.S. Bach zingen. De leiding heeft Arie Hoek. Aanvang 17.00 uur. Deze bijeenkomsten worden weer georganiseerd door Musica Laurentius en duren ongeveer 1 uur.

Voor veel mensen die dit magistrale werk kennen, vormen de koralen een van de vele hoogtepunten van dit bijzondere werk.

Elk jaar weer is er in tal van dorpen en steden in Nederland de “jaarlijkse uitvoering” van de Matthäus Passion.

Met recht kunnen we dan ook spreken van een “Nederlandse Passie Cultuur”.

Ook in onze Hoeksche Waard kunt u 19 maart a.s. in Strijen, alweer voor het derde achtereenvolgende jaar, de Matthäus Passion beluisteren.

J.S. Bach componeerde de Matthäus Passion in 1727, hij werkte toen ongeveer vier jaar in de Thomas Kirche te Leipzig.

Uitgangspunt is het verhaal uit Matteüs 26 en 27. Een indringend en dramatisch verhaal. Vijftien keer wordt het verhaal onderbroken door een koraal.

U zult begrijpen dat J.S. Bach de koralen zorgvuldig uitkoos en achter elk koraal zit dan ook een verhaal. Herkenbare melodieën, aangrijpende teksten, op een karakteristieke plek in het verhaal.

Naast deze koralen zingen we ook “verwante” liederen uit het liedboek.

Rien Donkersloot speelt bijpassende orgelmuziek op het schitterende Bätz-van Vulpenorgel.

Dus:

-houdt u van zingen en vooral van samen zingen

-houdt u van de koralen uit de Matthäus Passion

-bent u nieuwsgierig naar de achtergronden

-houdt u van afwisselende orgelmuziek

Dan bent u op de bovenstaande zaterdagmiddagen van 17.00 – 18.00 uur van harte uitgenodigd in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Toegang gratis.

Info: www.musicalaurentius.nl en 0186-572145

Zondagavondcantate in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland

12 januari 2010 om 13:55

Zondag, 24 januari a.s. , organiseert de Stichting Musica Laurentius een zondagavondcantate in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland.

Uitgevoerd wordt cantate BWV 64 “Sehet, welch ein Liebe hat uns der Vater erzeiget”.

Een cantate die J.S. Bach componeerde voor de “derde kerstdag” in 1723. Het eerste jaar als cantor van de Thomaskirche in Leipzig, een periode in zijn leven waarin de meeste cantates zijn ontstaan.

Een cantate voor de “derde kerstdag”. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen?

In de adventstijd klonk er in Leipzig alleen op de eerste zondag van de advent een cantate. Op de volgende drie adventszondagen was er geen cantate. Wel werd er tijdens deze diensten op het orgel gespeeld. Ook werden er adventsliederen en catechismusliederen met de gemeente gezongen, maar verder werd er “nicht musiciret”.

Ook werden er in deze periode bijv. geen huwelijken gesloten.

Maar als dan de kerst aanbrak, dan werd alles anders. Het leek wel of de muziek niet van ophouden wist. Het ging maar door. Het een nog mooier en indrukwekkender dan het ander.

Geen kersttijd die abrupt werd afgebroken door “Oud en Nieuw”, nee men vierde de kersttijd door tot “40 dagen” na kerst. Tot begin februari.

Dit is dan ook de reden dat J.S. Bach zoveel cantates voor de kersttijd heeft geschreven.

Het kooraandeel van BWV 64 “Sehet, welch eine Liebe” is uitzonderlijk groot.

Maar liefst drie koralen zijn er in de cantate verwerkt. Het zegt ons iets over Bach’s grote betrokkenheid bij en op het “koraal”.

Het openingsdeel, voor koor, is gebaseerd op 1 Joh. 3: 1 “Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden”.

Een prachtig 4 stemmig “koormotet”, begeleid door de strijkers, ontvouwt zich, direct gevolgd door een vierstemmig koraal, de laatste strofe van het lied: “Gelobet seist du Jesu Christ”. In ons liedboek het zevende couplet van lied 142.

In het volgende recitatief ondersteunen de stijgende toonladderfiguren de tekst: “Geh, Welt! behalte nur das Deine”.

Dit recitatief gaat naadloos over in het volgende koraal “Was frag ich nach der Welt” van B. Kindermann uit 1664. De baspartij zet de toonladderfiguren uit het recitatief in gevarieerde vorm voort. Zo ontstaat er een grote eenheid tussen recitatief en koraal.

De volgende aria heeft het karakter van een “Gavotte”, een sierlijke dans in een matig tempo. De tekst begint met een citaat uit Psalm 37: 20, terwijl de eerste viool ons weer herinnert aan de toonladderfiguren uit het eerste recitatief.

De cantate besluit met de vijfde strofe van het bekende koraal “Jesu meine Freude”, in ons liedboek lied 428 van J. Franck uit 1650.

De melodie van de hand van J. Crüger zal u zeker bekend in de oren klinken.

Zondag 24 januari, aanvang 19.00 uur. Collecte ter bestrijding van de kosten.

Medewerkenden:

Mariët Kaasschieter sopraan

Elsbeth Gerritsen alt

Florian Just bas

Cappella Laurentius o.l.v. Arie Hoek

Laurentius Bach Orkest

Johan Sonneveld orgelcontinuo

Rien Donkersloot hoofdorgel

Zaterdag 16 januari Orgelconcert door Rien Donkersloot. Tevens presentatie jaarprogramma 2010

8 januari 2010 om 18:24

Op zaterdag 16 januari begint de nieuwe concertserie van de Stichting Musica Laurentius. Rien Donkersloot geeft dan een orgelconcert in de Laurentiuskerk. Daarnaast wordt ook het jaarprogramma 2010 gepresenteerd.

Rien Donkersloot zal het concert openen met het grote Preludium en Fuga in e moll. Dit werk behoort tot de late werken van Johann Sebastian Bach, die hij in Leipzig componeerde; het werk getuigt dan ook van een grote rijpheid. Het is een compositie vol grootsheid en dramatiek.

Naast dit werk van Bach klinken ook een aantal koraalbewerkingen van Johann Ludwig Krebs, een van de beste leerlingen van Bach. Zijn werken lijken voor het orgel in Mijnsheerenland geschreven te zijn.

De rest van het concert staat geheel in het teken van de Duitse romantiek, met o.a. Robert Schumann als belangrijke vertegenwoordiger. Schumann, vooral bekend vanwege zijn “Kinderszenen” voor Piano, schreef een viertal “Skizzen” (korte karakterstukken) voor orgel. Het zijn stukken met een wisselend karakter: van heldhaftig tot ingetogen, van uitbundig tot dramatisch.

Het concert wordt besloten met een Sonate van August Gottfried Ritter. Ritter droeg het werk op aan Franz Liszt (een belangrijk pianovirtuoos) en dat is aan het stuk goed te horen. Het is een heel groot, symfonisch opgezette compositie. De vele virtuoze passages worden afgewisseld met meer overpeinzende adagio’s.

Kortom, een concert dat u niet mag missen.

Daarnaast hebben wij als stichting een veelbelovend jaarprogramma vastgesteld. Dit programma wordt u op deze avond overhandigd.

Het concert begint om 20.00 uur.

De toegang is € 6 (inclusief koffie/thee na afloop).

Kinderen tot 12 jaar gratis (onder begeleiding van een volwassene).

14 november Orgelconcert Rien Donkersloot – Interessant concert met première

10 oktober 2009 om 13:50

Op zaterdag 14 november a.s. geeft Rien Donkersloot weer een concert op het Bätz/van Vulpen-orgel van de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland. De Stichting Musica Laurentius nodigt u uit om dit boeiende concert bij te wonen. Rien Donkersloot schrijft over het programma:

‘Het concert heeft als thema “Het gregoriaans als inspiratiebron”. Veel protestantse kerken waren voorheen in gebruik als katholieke kerk; in de kerkdiensten klonk het gregoriaans. Het gregoriaans ligt ook aan de oorsprong van veel psalm- en gezangmelodieën. Daarnaast waren de gregoriaanse melodieën voor veel componisten een enorme inspiratiebron.

Tijdens het concert zullen er werken klinken van o.a. François Couperin. Deze Franse componist maakte een tweetal orgelmissen, gebaseerd op gregoriaanse melodieën. Naast op het gregoriaans gebaseerde composities, klinkt er natuurlijk ook een triosonate van J.S. Bach, ditmaal is de zesde triosonate aan de beurt.

Naast deze werken klinkt er ook een compositie waarvan de inkt nog maar net is opgedroogd. Johann Th. Lemckert, voormalig organist van de Laurenskerk in Rotterdam, componeerde een fantasie over het gregoriaanse thema `Jesu dulcis memoria`. Deze fantasie, opgedragen aan Hans van Gelder, is gecomponeerd in 2008 en nog niet eerder uitgevoerd.

Bijzonder is dat Hans van Gelder tijdens het concert, voorafgaand aan elk stuk de gregoriaanse melodie zal zingen’

Het concert begint om 20.00. De toegang is € 6,- (kinderen tot 12 jaar onder begeleiding, gratis). Na afloop kunt u napraten onder het genot van een kop koffie of thee.

Wachet! Betet! Betet! Wachet! BWV 70

7 september 2009 om 15:33

Zondag 4 oktober wordt er in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland weer een cantatedienst georganiseerd. De stichting Musica Laurentius nodigt alle Bach- en muziekliefhebbers uit deze bijzondere dienst bij te wonen. Uitgevoerd wordt cantate BWV 70 Wachet! Betet! Betet! Wachet! van J.S. Bach.

Het thema van deze cantate is de “Wederkomst van Christus” en het “Einde der Tijden”. Het spanningsveld tussen “hoop en vrees”. Vrees om de vraag of we op de “Dag des Heren” wel overeind zullen blijven en hoop om toch bij de uitverkorenen Gods te behoren. In eerste instantie componeerde J.S. Bach dit werk in Weimar en wel voor de tweede adventszondag in 1716. Later, in 1723, breidde hij dit werk uit met recitatieven en een extra koraal.

De omvang is groots en indrukwekkend. Opvallend is de vitale opening, het signaal van de trompet dat oproept om vooral waakzaam (Wachet) te zijn. In de derde maat worden de motieven milder, meer gedekt, illustratief voor het “Betet”. In het laatste recitatief illustreren de instrumenten het beven, het ineenstorten van de wereld. Felle motieven in een harmonische draaikolk, waar je als luisteraar in wordt gezogen.

Er is geen fundament meer, alles staat op losse schroeven. En als dan de tekst spreekt over “Posaunenschall” zet de trompet in, niet met een angstaanjagend motief, maar met een koraalcitaat: “Es ist gewisslich an der Zeit”. In ons liedboek gezang 279.

Verbluffend en ontroerend. Het zegt ons iets over Bachs betrokkenheid op het koraal, maar ook over zijn geweldige inventiviteit en creativiteit. Dit kan alleen J.S. Bach!

In het slotkoraal klinkt het vertrouwen van de gelovige, die zich door Jezus met God heeft verzoend.

Medewerkenden:

  • Mariët Kaasschieter sopraan
  • Elsbeth Gerritse alt
  • Nico van der Meel tenor
  • Jelle Drayer Bas
  • Cappella Laurentius o.l.v. Arie Hoek
  • Laurentius Bach Orkest
  • Johan Sonneveld orgel continuo
  • Rien Donkersloot hoofdorgel

Aanvang 19.00 uur, toegang vrij. Bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de kosten.