Vesper met cantate van G. Ph. Telemann

7 november 2017 om 22:18

Iedereen van harte welkom!

Op zondag 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, organiseert Musica Laurentius een Vesper. Medewerking wordt verleend door Mariët Kaasschieter, sopraan en Rien Donkersloot, orgel. Predikant is ds. W.H. Hendriks.

Tijdens de dienst staat de solocantate “Ein zartes Kind hat nirgends größ´re Lust” van Georg Philipp Telemann centraal.
De cantate is afkomstig uit de verzameling “Harmonischer Gottes-Dienst”; een verzameling werken geordend naar het kerkelijk jaar. De cantate “Ein zartes Kind hat nirgends größ´re Lust” hoort bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar en bestaat uit twee aria’s en twee recitatieven. De tekst is sterk betrokken op de lezing uit Paulus’ brief aan de Thessalonicenzen.

De cantate wordt ingekaderd met bijpassende schriftlezingen en liederen.
Naast de cantate van Telemann klinken een aantal psalmen van Constantijn Huijgens en speelt Rien Donkersloot werken van o.a. Johann Sebastian Bach

Het dienst begint om 19.00 uur, de kerk is open vanaf 18.30 uur.
Toegang is uiteraard gratis, wel is er een collecte na afloop.